REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8475
Tytuł: Dziewiętnastowieczność w litewsko-polskich związkach literackich (wybrane aspekty)
Autorzy: Baranow, Andrzej
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 427-436
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ANDRZEJ BARANOW, prof. dr hab., pracownik Katedry Filologii Polskiej i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie (Litwa). Zainteresowania badawcze: literatura i kultura regionalna w kontekście europejskim oraz polska literatura i kultura w aspekcie komparatystycznym. Autor wielu artykułów naukowych, w tym: Między polskością a litewskością. Specyfiki akademickiego wykładania literatury polskiej na Litwie; Recepcji Kasprowicza na Litwie. Aspektów dydaktycznych, jak również Kategorii „małej ojczyzny” w kontekście komparatystycznym. Aspektu litewskiego. Opublikował monografię zatytułowaną Dostojewski i literatura polska (do 1918 roku) (Wilno 2001).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8475
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Baranow_Dziewietnastowiecznosc_w_litewsko-polskich_zwiazkach_literackich.pdf320,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.