REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8466
Tytuł: Maria Kownacka nad Popradem i Dunajcem
Autorzy: Faron, Bolesław
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 761-778
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: BOLESŁAW FARON, prof. dr hab., pracownik Katedry Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: proza narracyjna i krytyka literacka XX wieku i najnowsza. Najwięcej w jego badaniach zajmuje okres dwudziestolecia międzywojennego, pisał również o pisarzach Młodej Polski, o prasie Powstania Warszawskiego, o pisarce dla dzieci i młodzieży Marii Kownackiej, o autorach współczesnych, jak Józef Baran czy Julian Kawalec, a także o prasie („Almanach Muszyny”, „Almanach Sądecki”). Autor blisko trzydziestu książek badawczych, w tym: Z kontaktów Władysław Orkana z naturalizmem (Kraków 1961) Powrotu do korzeni. Nowego (Kraków 2010) oraz Władysława Orkana. Rozszerzonego (Kraków 2012).
Opis: Tekst referatu wygłoszonego w dniu 19 czerwca 2012 roku na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sądecczyzna w literaturze polskiej, historiografii i mediach w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8466
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Faron_Maria_Kownacka_nad_Popradem_i_Dunajcem.pdf421,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.