REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8465
Tytuł: Obraz niemiecko-polskiego pogranicza w powieści Jana Zachariasiewicza Na kresach (1860)
Autorzy: Inglot, Mieczysław
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 749-759
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MIECZYSŁAW INGLOT, prof. zw. dr hab., em. pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Specjalności: historia literatury polskiej okresu romantyzmu oraz metodyka nauczania literatury polskiej. Autor wielu publikacji książkowych, m. in.: Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832–1851 (Warszawa 1966), Świat komedii fredrowskich (Wrocław 1986), Cyprian Norwid (Warszawa 1991), Polska kultura literacka Lwowa lat 1939–1941 (Wrocław 1995), Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822–1864 (Wrocław 1999), Wieszcz i pomniki. W kręgu XIX- i XX-wiecznych recepcji dzieł Adama Mickiewicza (Wrocław 1999), Nie tylko o „Kordianie”. Studia nad twórczością Juliusza Słowackiego (Wrocław 2002) Romantyczne konteksty twórczości Witolda Gombrowicza (Katowice 2006), Romantyzm. Słownik literatury polskiej (Gdańsk 2007), a także Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczości „czwartego wieszcza” (Lublin 2007).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8465
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.