REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8448
Tytuł: К проблеме героя в поэме Адама Мицкевича Пан Тадеуш
Autorzy: Bilutenko, Helena
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 493-505
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: HELENA BILUTENKO, doc. dr, pracownik Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Autorka wielu studiów, w tym: „Powieści historycznej H. Sienkiewicza w kontekście europejskim” w systemie edukacji polonistycznej na Uniwersytecie Grodzieńskim (2010) oraz Wizerunku chłopa kresowego w powieści J. I. Kraszewskiego „Historia kołka w płocie” (2012). Opublikowała monografię: Romantičeskaâ šlâhetskaâ gavènda v pol’skoj proze XIX veka (Grodno 2008)
URI: http://hdl.handle.net/11320/8448
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.