REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8446
Tytuł: Mit egzotycznego Polesia w powieści dla młodzieży A. F. Ossendowskiego
Autorzy: Kieżuń, Anna
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 455-462
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ANNA KIEŻUŃ, dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej UwB. Zainteresowania naukowe: koncepcje historiozoficzne, mit, legenda historyczna w literaturze przełomu XIX i XX w.; dwudziestowieczna świadomość kulturowa wobec tradycji romantyzmu polskiego (pisarze, krytycy, teoretycy kultury); problematyka neoromantycznej Młodej Polski (literatura i krytyka odrodzeńcza w perspektywie historii idei); związki rodzimego krajobrazu i kultury (regiony wschodnie dawnej Rzeczpospolitej); zagadnienia tożsamości na styku kultur (literatura, publicystyka), jak również postawy etyczne w literaturze i krytyce międzywojennej (perspektywa antropologiczno-aksjologiczna). Autorka następujących książek badawczych: Spór z tradycją romantyczną. O działalności pisarskiej Adolfa Nowaczyńskiego (Białystok 1993), Śladami tradycji. Studia i szkice o pisarzach Młodej Polski i Dwudziestolecia (Białystok 2004) oraz Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego (Białystok 2006).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8446
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kiezun_Mit_egzotycznego_Polesia_w_powiesci_dla_młodziezy_A_F_Ossendowskiego.pdf339,66 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.