REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8431
Tytuł: Беларуска-ўкраінскія моўныя сувязі на землях вкл
Autorzy: Bednarczuk, Leszek
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 255-268
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: LESZEK BEDNARCZUK, prof. dr hab., językoznawca, indoeuropeista, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Jego prace obejmują zakres językoznawstwa indoeuropejskiego, języków: polskiego, słowackiego, celtyckiego, bałkańskich i innych. Autor następujących książek: Indo-European parataxis (Kraków 1971), Jolanta Rokoszowa (1944-1997) (Warszawa 1997), Polskie spójniki parataktyczne (Wrocław 1967), Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego (Kraków 1999), Essais de linguistique comparative (Kraków 2000), a także Związki i paralele fonetyczne języków słowiańskich (Warszawa 2007).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8431
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.