REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8430
Tytuł: Wybrane drzewa a obraz żmij, gadów i węży w zamowach języka białoruskiego
Autorzy: Szcześniak, Krystyna
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 241-254
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: SZCZEŚNIAK KRYSTYNA URSZULA, prof. dr hab., pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Mgr 1971 (UMK Toruń; seminarium prof. Leszka Moszyńskiego; tytuł pracy: Nazwy leśne w powiecie gołdapskim); dr 1978 (UG ; Nazwy miejscowości byłych powiatów oleckiego i gołdapskiego; promotor: prof. Leszek Moszyński); dr hab. 1995 (UG; Teka toruńska Marcina Giersza. Analiza materiału nazewniczego, Gdańsk 1994); Zainteresowania naukowe: zjawiska językowe na obszarach niejednorodnych, szczególnie bałtycko-słowiańskich (antroponimia, idiolekty, fitonimia, nazwy ulic, toponimia), językoznawstwo porównawcze i historyczne (język dziewiętnastowiecznych ewangelickich kancjonałów mazurskich). Opublikowała: Nazwy miejscowości byłych powiatów oleckiego i gołdapskiego, 1994; Teka Toruńska Marcina Giersza. Analiza materiału nazewniczego, 1994. Współredakcja naukowa dwóch książek: Tematy. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę Urodzin Prof. dr hab. Leszka Moszyńskiego, Gdańsk 1998 (wspólnie z dr hab. prof. UG Haliną Wątróbską); Słowo na warsztacie językoznawcy i tłumacza, Gdańsk 2002 (wspólnie z drAlicją Pstygą).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8430
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Szczesniak_Wybrane_drzewa_a_obraz_zmij,_gadow_i_wezy_w_zamowach_jezyka _białoruskiego.pdf435,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.