REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8424
Tytuł: Pasierby (Fortuny) – powrót powieści tendencyjnej?
Autorzy: Budrewicz, Tadeusz
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 159-168
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: TADEUSZ BUDREWICZ, prof. dr hab., kierownik Katedry Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania badawcze: literatura romantyczna, pozytywistyczna i Młodej Polski (dramat i teatr XIX i pocz. XX wieku, krytyka teatralna, proza i poezja XIX wieku w ich dziejowym rozwoju; twórczość J. Słowackiego, C. K. Norwida, J. I. Kraszewskiego, B. Prusa, E. Orzeszkowej, S. Tarnowskiego); edytorstwo tekstów literackich XIX wieku, działalność literacka twórców minorum gentium oraz literatura i kultura Kresów. Autor siedmiu książek badawczych, w tym: Poetyki „Ptasiego gościńca” i „Babiego lata” Haliny Auderskiej (Wrocław 1986), Kraszewskiego – przy biurku i wśród ludzi (Kraków 2004), jak również Kraszewskiego i świata historii. Studiów (Kraków 2010).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8424
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Budrewicz_Pasierby_(Fortuny)_–_powrot_powiesci_tendencyjnej.pdf387,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.