REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8413
Tytuł: List Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych
Autorzy: Popiel, Magdalena
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 53
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MAGDALENA POPIEL, prof. dr hab., pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: historia literatury XIX i XX wieku; literatura w perspektywie estetycznej i antropologicznej; komparatystyka kulturowa oraz włoska krytyka literacka i estetyka modernizmu. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN (od 2010 roku). Autorka następujących książek badawczych: Historia i metafora. O „Żywych kamieniach” Wacława Berenta (Wrocław 1989), Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, (Kraków 1999, wyd. II Kraków 2003), Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty (Kraków 2007, wyd. II poszerzone Kraków 2008).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8413
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Popiel_List_Prezesa_Miedzynarodowego_Stowarzyszenia_Studiow_Polonistycznych.pdf183,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.