REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8404
Tytuł: Motywy wielokulturowej cywilizacji europejskiej w twórczości literackiej i publicystycznej Leszka Dunina Borkowskiego
Autorzy: Półchłopek, Tadeusz
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 259-276
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK, dr, adiunkt, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół literatury romantyzmu, publikując rozprawy o twórczości komediowej Aleksandra Fredry oraz poezji, krytyce literackiej i publicystyce Leszka Dunina Borkowskiego. Współredaktor (wraz z D. Karkut) tomu Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej (Rzeszów 2010). Ostatnio opublikował tom zatytułowany Ród zoilów i publiczność. Recepcja komedii Aleksandra Fredry w latach 1821–1882 (Rzeszów 2012).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8404
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Polchlopek_Motywy_wielokulturowej_cywilizacji_europejskiej.pdf390,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.