REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8401
Tytuł: Mit Antoniego Malczewskiego w poezji polskiej
Autorzy: Białobrzeska, Marta
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 227-238
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MARTA BIAŁOBRZESKA, dr, nauczyciel polonista, konsultant metodyczny, była doktorantką w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentka polonistyki UwB (praca magisterska na temat: Problem sztuki i artysty w twórczości Narcyzy Żmichowskiej, napisana pod kierunkiem prof. Haliny Krukowskiej) oraz podyplomowych studiów wiedzy o kulturze przy Wydziale Filologicznym UwB. Zainteresowania literackie i badawcze: literatura XIX wieku i współczesna, intertekstualność w kulturze, problem artysty i sztuki w literaturze, literatura o młodzieży i dla młodzieży. Autorka artykułu: Odsłony nocy w „Pogance” Narcyzy Żmichowskiej. Obroniła w 2013 roku rozprawę doktorską na temat legendy Antoniego Malczewskiego w literaturze polskiej – od romantyzmu po współczesność. Współorganizowała między innymi Międzynarodową Konferencję Naukową „Piękno Słowackiego” (2009), a także Międzynarodową Konferencję Naukową „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język” (2011).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8401
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bialobrzeska_Mit_Antoniego_Malczewskiego.pdf394,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.