REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8396
Tytuł: Literatura prawosławna a tożsamość narodowa i religijna po Unii Brzeskiej
Autorzy: Chomik, Piotr
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 151-162
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: PIOTR CHOMIK, dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Kultur Pogranicza w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Autor książki Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku (Białystok 2003). Współredaktor książek: Życie monastyczne w Rzeczypospolitej (Białystok 2001); Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej (Białystok 2002); „Pokazanie Cerkwie prawdziwej...”. Studia nad dziejami i kulturą Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej (Białystok 2004). Opracował: Kupiatycka ikona Matki Bożej. Historia i literatura (Białystok 2008). Zainteresowania badawcze: dzieje i kultura Kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiego Księstwa Litewskiego) w czasach nowożytnych. Wydał rozprawę habilitacyjną: Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku (Białystok 2012).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8396
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WHiSM)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Chomik_Literatura_prawoslawna.pdf354 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.