REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8395
Tytuł: Odbiorca wpisany w ruskie kaznodziejstwo renesansu (XVI/XVII w.) jako człowiek pogranicza kulturowo-religijnego
Autorzy: Kuczyńska, Marzanna
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 141-150
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MARZANNA KUCZYŃSKA, dr hab., prof. UAM, pracownik Zakładu Literatur Południowosłowiańskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka następujących publikacji książkowych: Południowosłowiańska poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich (Szczecin 2003), Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonalna. (Cyryl Stawrowiecki „Ewangelia pouczająca”, Rachmanów 1619, Joannicjusz Galatowski „Klucz rozumienia”, Kijów 1659) (Szczecin 2004) oraz Z zachodu na wschód. Obywatele Rzeczypospolitej na ołtarzach Cerkwi Rosyjskiej (Kraków 2011).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8395
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Kuczynska_Odbiorca_wpisany_w_ruskie_kaznodziejstwo_renesansu.pdf342,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.