REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8392
Tytuł: Jan Parandowski a Rosja
Autorzy: Pawlak, Grażyna
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 103-111
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: GRAŻYNA PAWLAK, dr, adiunkt w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN. Kierunki badań: literatura, teatr, TV. Książki: [Współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka, za lata 1984-1988; Literatura polska w Teatrze Telewizji w latach 1953-1993. Monografia dokumentacyjna, wyd. II, uzupełnione, Warszawa 2004. Ważniejsze rozprawy i artykuły: Teatr Radiowy, [w:] Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Teatr Widowisko. Instytut Kultury, Warszawa 2000; Współcześni pisarze nurtu wiejskiego prezentowani w Teatrze Telewizji Polskiej. (Wybrane przykłady), „Studia Polonica”, Moskwa 2002; Lwów – Jana Parandowskiego miasto magiczne, [w:] Galicyjskie spotkania 2005, Kalisz 2006; Dzieła A.P. Czechowa w Teatrze Telewizji Polskiej w latach 1953-1993, [w:] Dzieło Antoniego Czechowa dzisiaj, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz, Ludmila Lutevici, „Studia Rossica” XVI, Warszawa 2005; Russkaja literatura w Polskom Televizjonnom Teatre (1953-2006), [w:] Russkaja Kultura w Polskom soznanii, Instytut Slovjanoviedienia RAH, Moskwa 2009.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8392
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
G_Pawlak_Jan_Parandowski_a_Rosja.pdf297,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.