REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8386
Tytuł: O współpracy z Profesorem Choriewem
Autorzy: Sokołowski, Mikołaj
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 35
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN. Autor wielu rozpraw i artykułów na temat kultury XIX wieku: Tajemnica słowa. Mickiewicz wobec oralności i piśmienności (1998), Idee drugorzędne. Recepcja filozofii Johna Locke’a we Włoszech na przełomie XVIII i XIX wieku (2001), Stereotyp Rosjanina-nihilisty w twórczości J. I. Kraszewskiego (2002). Autor książek: „Król-Duch” Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska (Warszawa 2004), Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensualizm (Warszawa 2005), Techniki asocjacyjne. Angielskojęzyczne „poematy o wzroście indywidualnego umysłu” od XVIII do XX wieku (Warszawa 2007), Nikt tylko Mickiewicz (Gdańsk 2008), Adwokat diabła – Attilio Begey (Warszawa 2012). Współredaktor (z J. Ławskim) tomu: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku (Białystok 2009).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8386
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Sokolowski_O_wspolpracy_z_Profesorem_Choriewem.pdf241,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.