REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8385
Tytuł: Profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew. Spojrzenie z Grodna
Autorzy: Musijenko, Swietłana
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 27-34
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: SWIETŁANA MUSIJENKO, prof. dr hab., pracownik Katedry Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). W 1989 roku założyła pierwsze na świecie muzeum Zofii Nałkowskiej. Wycieczki w nim są prowadzone w językach polskim, białoruskim i rosyjskim. Muzeum to pełni funkcje oświatowe, naukowe oraz metodyczne. W 2009 roku przyczyniła się również do powstania naukowo-dydaktycznego centrum koordynacyjnego „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, które koordynuje badania polonistyczne i działalność edukacyjną kilku uczelni białoruskich, polskich i rosyjskich. Autorka następujących książek: Žanrovo-stilevye iskaniâ v sovremennoj pol’skoj proze: (konec 50-h - seredina 60-h gg.) (Moskwa 1971), Realističeskij roman v pol’skoj literature mežvoennogo dvadcatiletiâ (20-30-e gg. XX v.). Monografiâ (Grodno 2003). Opublikowała też szereg artykułów naukowych, w tym: Problemy miłości i władzy w powieści J. I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8385
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Musijenko_Profesor_Wiktor_Aleksandrowicz_Choriew.pdf270,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.