REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8358
Tytuł: Zygmunt Gloger – kolekcjoner wyrazów? Uwagi o leksykograficznej działalności uczonego z Jeżewa
Inne tytuły: Zygmunt Gloger – the collector of words? Notes on the lexicographical activity of the scholar from Jeżewo
Autorzy: Kuryłowicz, Beata
Słowa kluczowe: lexicography
dictionaries
collecting words
Polish language
Data wydania: 2016
Data dodania: 3-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Zygmunt Gloger: pisarz, myśliciel, uczony: studia, redakcja naukowa Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski, s. 229-239
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;XXV
Konferencja: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”, 23-24 października 2015
Abstrakt: This article focuses on the lexicographical activity of Zygmunt Gloger. The author reviews the dictionaries produced by Gloger, shows their macro and microstructure, as well as the methods of working on them. She also explores the motives that guided Gloger at their creation. Four lexicographical studies that represent various types of dictionaries are discussed here: Słownik gwary ludowej w okr. Tykocińskim (Dictionary of Local Dialect in the Tykociński District) as a representation of a dialect dictionary, Nazwy weselne, wyrażenia i przedmioty używane przy godowych obrzędach ludu na przestrzeni byłej Rzplitej (Wedding Names, Phrases and Artefacts Used by the Folk During Nuptials in the Territory of the Former Republic)– as a representation of a thematic dictionary, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Wood Construction and Wood Products in the Old-Time Poland) – as a representation of a terminological dictionary. Gloger also planned the creation of a dictionary of proper names, that is, an onomastic dictionary. However, he did not realize the idea. The substitute for the dictionary can be found in the Encyklopedia staropolska (The Old Polish Encyclopedia) under the entry Imiona staro-polskie (Old Polish names).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
URI: http://hdl.handle.net/11320/8358
ISBN: 978-83-63470-66-1
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”, 23-24 października 2015
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Kurylowicz_Zygmunt_Gloger-_kolekcjoner_wyrazow.pdf161,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.