REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8354
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKochaniec, Sebastian-
dc.date.accessioned2019-10-03T11:29:10Z-
dc.date.available2019-10-03T11:29:10Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationZygmunt Gloger: pisarz, myśliciel, uczony: studia, redakcja naukowa Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski, s. 157-165pl
dc.identifier.isbn978-83-63470-66-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8354-
dc.description.abstractThis article attempts to look at the work of Zygmunt Gloger from the perspective of the category of the literary image. For this purpose, the author uses the term „ethnographic imagination,” coined by a British ethnographer and anthropologist Paul Willis and „aesthetics” as used by Alexander Gottlieb Baumgarten. This interpretative framework is used for capturing the character of Gloger’s literary imagination, which also serves to present him not so much as an ethnographer, local historian and cultural historian, but first and foremost as a writer.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherKatedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiegopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;XXV-
dc.subjectFlemish paintingpl
dc.subjectimagepl
dc.subjectimaginationpl
dc.subjectethnographypl
dc.subjectrealismpl
dc.titleFlamandzkie malowanie. Szkic z wyobraźni etnograficznej Zygmunta Glogerapl
dc.title.alternativeFlemish painting. An essay about Zygmunt Gloger’s ethnographic imaginationpl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.AffiliationDział Naukowy, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstokupl
dc.description.referencesBachórz Józef, Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1861 – 1863, Gdańsk 1972.pl
dc.description.referencesGloger Zygmunt, Dziennik podróży po Niemnie, „Kronika Rodzinna” 1873, [w:] tegoż, Pisma rozproszone, t. 1, Białystok 2014.pl
dc.description.referencesGloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska, t. 1-4, wstępem opatrzył J. Krzyżanowski, Warszawa 1972.pl
dc.description.referencesGloger Zygmunt, Wystawa dzieł sztuki stosowanej do przemysłu w Warszawie, „Gazeta Rolnicza” 1881, nr 42, [w:] tegoż, Pisma rozproszone, t. 1: 1863–1876, red. J. Ławski i J. Leończuk, wstęp J. Ławski, G. Kowalski, opr. tekstów, przypisy G. Kowalski, Ł. Zabielski, indeksy M. Siedlecki, M. Jurkowska, noty i słownik czasopism A. Janicka, Białystok 2014.pl
dc.description.referencesGloger Zygmunt, Pisma rozproszone, t. 2: 1877–1889, red. J. Ławski i J. Leończuk, wstęp A. Janicka, D. Rembiszewska, opr. tekstów, przypisy Ł. Zabielski, M. Siedlecki, S. Kochaniec, G. Kowalski, indeksy M. Siedlecki, M. Al-Kaber, noty i słownik czasopism A. Janicka, Białystok 2015.pl
dc.description.referencesKowalski Grzegorz, XIX-wieczna Silva rerum. Pisma Zygmunta Glogera, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 1: 1863–1876, dz. cyt.pl
dc.description.referencesKozak Piotr, Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesKraszewski Ignacy Józef, Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, prac. S. Burkot, Warszawa 1962.pl
dc.description.referencesKrukowska Halina, Józef Ignacy Kraszewski o miłości piękna, [w:] Bibliotheca Mundi. Studia bibliograficzne ofiarowane Janowi Leończukowi, pod red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016.pl
dc.description.referencesŁawski Jarosław, Zygmunt Gloger i wiek XIX, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone 1863–1876, t. 1, dz. cyt.pl
dc.description.referencesOrzeszkowa Eliza, Przedmowa, [w:] Zygmunt Gloger, Dolinami rzek, Warszawa 1903.pl
dc.description.referencesWillis Paul, Wyobraźnia etnograficzna, Kraków 2005.pl
dc.description.firstpage157pl
dc.description.lastpage165pl
dc.identifier.citation2Zygmunt Gloger: pisarz, myśliciel, uczony: studia, redakcja naukowa Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielskipl
dc.conferenceI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”, 23-24 października 2015pl
Występuje w kolekcji(ach):I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”, 23-24 października 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Kochaniec_Flamandzkie_malowanie.pdf200,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.