REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8353
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorAdamek-Świechowska, Adrianna-
dc.date.accessioned2019-10-03T11:28:41Z-
dc.date.available2019-10-03T11:28:41Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationZygmunt Gloger: pisarz, myśliciel, uczony: studia, redakcja naukowa Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski, s. 131-155pl
dc.identifier.isbn978-83-63470-66-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8353-
dc.description.abstractThe article shows, in a comparative way, the relationship between the journalistic image of Białowieża Forest by Henryk Sienkiewicz and the monographic, erudite image described by Zygmunt Gloger. Adamek-Świechowska compares the two, at first glance seemingly different pictures of wilderness, trying to find similarities in their content, such as the vividness and realism of the phenomena described. The affinities between Gloger and Sienkiewicz are also found in the presentation of unique natural phenomena, which results – in both cases – from identical sensitivity to its charms.pl
dc.description.sponsorshipProjekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/06/A/HS2/00252.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherKatedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiegopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;XXV-
dc.subjectBiałowieża Forestpl
dc.subjectSienkiewiczpl
dc.subjectreportagepl
dc.subjectnaturepl
dc.subjectnarrativepl
dc.titleReporterskie spotkanie Zygmunta Glogera i Henryka Sienkiewicza w Puszczy Białowieskiejpl
dc.title.alternativeThe journalistic meeting of Zygmunt Gloger and Henryk Sienkiewicz in the Białowieża Forestpl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Gdańskipl
dc.description.referencesBujnicki Tadeusz, Sienkiewiczowskie wędrówki po egzotycznej przestrzeni, [w:] tegoż, Na pograniczach, kresach i poza granicami. Studia, red. M. Siedlecki, Ł. Zabielski, Białystok 2014.pl
dc.description.referencesCurtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997.pl
dc.description.referencesFederowski Michał, Zygmunt Gloger. Garść wspomnień osobistych, Warszawa 1912.pl
dc.description.referencesGloger Zygmunt, Białowieża. Biblioteka Geograficzna. Opisy malownicze i podróże, Warszawa 1907.pl
dc.description.referencesGloger Zygmunt, Białowieża w albumie, Warszawa 1903, reprint Szczecin 2012.pl
dc.description.referencesGloger Zygmunt, Czy lud polski jeszcze śpiewa?, Warszawa 1905.pl
dc.description.referencesGloger Zygmunt, Wycieczka do Białowieży, „Biblioteka Warszawska” 1881, t. 1pl
dc.description.referencesHenryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum, pod red. Tadeusza Bujnickiego i Joanny Majchrzyk, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesKomorowska Teresa, Gloger. Opowieść biograficzna, Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesKomorowska Teresa, Romantyczny pozytywista, [w:] Spotkania z Glogerem. Studia i materiały z łomżyńskich sesji i konkursów glogerowskich 1985–1995, wybór i oprac. A. Dobroński, B. Gołębiowski, Łomża 1995, s. 33-47.pl
dc.description.referencesKowalski Grzegorz, Zygmunt Gloger. Dzieło – recepcja – perspektywy badań, „Bibliotekarz Podlaski” 2011–2012, nr 23-24.pl
dc.description.referencesKurkowa Eugenia, Z niewydanej korespondencji Henryka Sienkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1934, t. 31, nr 1-4, s. 526-531.pl
dc.description.referencesLaskowski Kazimierz, Henryk Sienkiewicz jako myśliwy. Notatka jubileuszowa 1875–1900, Warszawa 1901.pl
dc.description.referencesRok Glogerowski. Materiały z sesji popularnonaukowej. Białystok 10 listopada 1985 r., Warszawa 1986.pl
dc.description.referencesSienkiewicz Henryk, Dzieła, t. XLIV: Listy z podróży i wycieczek, Warszawa 1950.pl
dc.description.referencesWróblewska Violetta, Magiczna przestrzeń lasu w baśniach literackich, [w:] Las w kulturze polskiej, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2000.pl
dc.description.firstpage131pl
dc.description.lastpage155pl
dc.identifier.citation2Zygmunt Gloger: pisarz, myśliciel, uczony: studia, redakcja naukowa Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielskipl
dc.conferenceI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”, 23-24 października 2015pl
Występuje w kolekcji(ach):I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”, 23-24 października 2015

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)