REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8313
Tytuł: Eugeniusz Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2018, ss. 303
Autorzy: Presnarowicz, Sławomir
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 199-204
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Sławomir Presnarowicz – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Na stałe jest zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego i Finansów Publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Izba Finansowa). Ponadto jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa finansowego, w tym prawa podatkowego.
E-mail: s.pres@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8313
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.16
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3578-8638
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3
Varia (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_3_S_Presnarowicz_rec_E_Ruskowski_Finanse_publiczne_i_prawo_finansowe.pdf1,29 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.