REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8312
Tytuł: Constitutional and Legal Regulation of Financial Relations and Procedures in Russia
Autorzy: Chernikova, Elena
Nikolaeva, Tatiana
Słowa kluczowe: Constitution of the Russian Federation
law
financial relations
Central Bank
Russian Audit Chamber
tax liability
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 187-196
Abstrakt: This article is devoted to the constitutional regulation of financial relations in Russia. The purpose of the study is to analyse the current state of the constitutional regulation of national economic relations and financial procedures existing in the state, as well as to evaluate twenty-five years of experience in implementing Russian constitutional provisions in practice. The authors have described the basic constitutional provisions on finance, classified the sources of Russian financial law, reviewed the constitutional and legal status of the authorities involved in financial relations, and analysed the constitutional obligation to pay taxes and fees. They have also specified its main characteristics and examined two norms enshrined in the relevant constitutional article: paying taxes and fees provided only by law, and prohibiting retroactive legislation that worsens the taxpayer’s position, taking into account the practice and legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. When writing the article, the following scientific methods were used: analysis and synthesis, deduction, method of concrete sociological research, systemic, structural-functional, hermeneutic, synergetic, comparative legal and other methods.
Afiliacja: Elena Chernikova - Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation
Tatiana Nikolaeva - Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation
Nota biograficzna: Elena Chernikova – profesor, doktor prawa, absolwent ekonomii, Kierownik Katedry Regulacji Prawnych Gospodarki i Finansów Instytutu Administracji Publicznej i Zarządzania Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Zainteresowania badawcze to: prawo finansowe, prawo porównawcze, władza sądownicza i procedury prawne, autorka ponad 200 publikacji naukowych w języku rosyjskim i angielskim. Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Europy Środkowej i Wschodniej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Finansowego (Rosja).
Tatiana Nikolaeva – docent, absolwent prawa, zastępca kierownika Departamentu Regulacji Prawnych Gospodarki i Finansów Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Tematy badań: prawo finansowe, prawo konstytucyjne, prawo miejskie, prawo gospodarcze. Autorka ponad 100 publikacji naukowych w języku rosyjskim. Członek Centrum Informacji i Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Europy Środkowej i Wschodniej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Finansowego (Rosja).
E-mail: Elena Chernikova: ev.chernikova@migsu.ru
Tatiana Nikolaeva: ta.nikolaeva@ranepa.migsu.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/8312
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.15
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2978-5126
0000-0002-3679-2914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.