REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8311
Tytuł: Participatory Budgeting in Russia – Procedural Aspects
Autorzy: Lotko, Ewa
Słowa kluczowe: participatory budgeting
participatory budgeting procedure
Russia
co-financing
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 177-185
Abstrakt: Participatory budgeting is nowadays the most widespread instrument of participatory democracy in the world. It appears in states with an established democratic system, in countries where democracy is being broken as well as in non-democratic states. Among the countries of Central and Eastern Europe it has probably developed to the biggest scale in Poland. In second place is Russia. According to the idea, participatory budgeting procedure should be based on democratic principles which include: social justice, citizen control, education, transparency and responsibility. Comparative research has indicated that participatory budgeting may be an instrument enhancing democracy, but may also be a tool used in a wider political game. This article is an attempt to answer the question of whether the participatory budgeting procedure used in selected admin istrative units in Russia encourages residents to engage in local problems and strengthens democracy or on the contrary it does not bring any positive effects, giving only a false sense of democracy.
Afiliacja: University of Bialystok
Nota biograficzna: Ewa Lotko – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów publicznych, w tym dotyczących instrumentów ograniczania deficytu i długu publicznego oraz budżetowania partycypacyjnego, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
E-mail: e.lotko@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8311
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.14
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6847-8308
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_3_E_Lotko_Participatory_Budgeting_in_Russia-_Procedural_Aspects.pdf1,92 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.