REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8310
Tytuł: Legal and Axiological Aspects of Participatory Budgeting Procedure in Poland and the Czech Republic
Autorzy: Zawadzka-Pąk, Urszula Kinga
Tomášková, Eva
Słowa kluczowe: participatory budgeting
values
legal norms
Kraków
Brno
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 165-175
Abstrakt: The aim of the paper is to analyse the impact of participatory budgeting (PB) principles and procedures on public values. PB means a year-long decision-making process through which citizens negotiate among themselves and with local government officials, generally in organized meetings, and then vote over the allocation of local spending. We hypothesis that PB legal principles and procedures are not axiologically neutral but they do have a positive or negative influence on public values. We base our analysis on the case of two cities, taking the criterion of their similarity regarding ranking position in terms of the number of inhabitants and the percentage of the city budget allocated for the participatory budget, i.e. Kraków (Poland) and Brno (Czech Republic). For the analysis we use the category of nodal public values comprising: human dignity, sustainability, citizen involvement, openness, confidentiality, compromise, integrity, and robustness. Our research has confirmed that the PB principle and procedures are not axiologically neutral but sometimes they have positive and sometimes negative influence on public values. That will allow, in the next step of research, to determine the legal regulations that would strengthen particular public values via the PB procedure and, by this means, to enhance accountability for the spending of local funds.
Afiliacja: Urszula Kinga Zawadzka-Pąk - University of Białystok
Eva Tomášková - Masaryk University in Brno
Nota biograficzna: Urszula Kinga Zawadzka-Pąk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie finansowym i zarządzaniu finansami publicznymi, w tym w budżetowaniu partycypacyjnym, wartościach publicznych, regułach fi skalnych i zarządzaniu wynikami. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych i Europejskiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Więcej informacji znajduje się na jej stronie internetowej: uzawadzka.org.
Eva Tomášková – doktor nauk prawnych, Wydział Prawa Finansowego i Ekonomii, Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Republice Czeskiej. Specjalizuje się w finansach publicznych i orientacji rynkowej. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
E-mail: Urszula Kinga Zawadzka-Pąk: u.zawadzka@uwb.edu.pl
Eva Tomášková: eva.tomaskova@law.muni.cz
Sponsorzy: The paper is financed by the Polish National Centre for Science, decision no. UMO-2014/15/D/HS5/02684.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8310
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.13
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3774-4295
0000-0002-0579-4976
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.