REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8307
Tytuł: Customs and Tax Control of Entrepreneurs as a Factor Influencing the Level of Economic Freedom in Poland
Autorzy: Borowik, Bartosz
Słowa kluczowe: law
legal economic
legal institutions
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 137-144
Abstrakt: This contribution deals with the analysis of the impact of changes in the fiscal control institution of entrepreneurs in Poland. The new legislation combined administrative tasks in one institution previously held by the tax and customs administration and fiscal control. Initially, the planned reform of the customs and tax administration was to constitute only the reconstruction of the organizational structure of tax offices, fiscal control offices and customs services. In practice, the newly established National Tax Administration took over the competences of entities appointed on the basis of the previously applicable Act on fiscal control, additionally extending the powers of that body. The National Tax Administration, has gained the extension of existing control powers, which in practice may surprise many taxpayers, forcing them to attach more importance to the documentation of their company than to the development of business potential.
Afiliacja: University of Białystok
Nota biograficzna: Bartosz Borowik – magister prawa, doktorant pierwszego roku w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
E-mail: bart.borowik@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8307
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.10
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2886-0155
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_3_B_Borowik_Customs_and_Tax_Control_of_Entrepreneurs.pdf1,56 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.