REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8304
Tytuł: Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT
Inne tytuły: The Principle of Abuse of Law and Tax Fraud in VAT
Autorzy: Drozdek, Adam
Machalica-Drozdek, Katarzyna
Słowa kluczowe: the principle of abuse of law
tax fraud
VAT
zasada nadużycia prawa
oszustwo podatkowe
podatek VAT
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 99-112
Abstrakt: The fight against tax fraud and tax abuse is the fundamental principle of every European Union Member State resulting from the well-established case law of the Court of Justice of the European Union. This is also the purpose of the law-making process on value added tax laid down by the EU bodies. The CJEU case law referred to in this study shows that abuse of law is a form of tax avoidance, with a new, strictly defined meaning given by the CJEU on VAT, which is completely different from tax fraud. Tax fraud is the taxpayer’s deliberate evasion of tax liability by fraudulent means. Making conscious decisions, the taxpayer violates the tax law regulations by intentional actions. The purpose of this study is to identify the relationships between the principle of abuse of law and tax fraud under the Act on Goods and Services.
Afiliacja: Adam Drozdek - PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
Katarzyna Machalica-Drozdek - Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach
Nota biograficzna: Adam Drozdek – doktor nauk prawnych, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, adwokat, agent celny.
Katarzyna Machalica-Drozdek – doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, pracownik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.
E-mail: Adam Drozdek: adam_drozdek@poczta.onet.pl
Katarzyna Machalica-Drozdek: kasiami@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8304
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.07
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0942-3347
0000-0002-7539-4134
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.