REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8303
Tytuł: Unormowanie kontroli wewnętrznej finansów publicznych w ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Inne tytuły: Regulations for Internal Control of Public Finances in the Law on the Metropolitan Union in the Silesian Voivodeship
Autorzy: Ofiarska, Małgorzata
Słowa kluczowe: financial control
discharge
metropolitan union
metropolitan union’s authorities and treasurer
kontrola finansowa
absolutorium
związek metropolitalny
organy i skarbnik związku metropolitalnego
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 85-97
Abstrakt: The metropolitan union in the Silesian voivodeship, formed in 2017, is an organizational unit of the public finances sector. It participates in the processes of gathering and spending public means subject to internal control (conducted by the union’s authorities) and external control (conducted by the Regional Accounting Chamber and the Supreme Chamber of Control). This work includes the analysis and evaluation of legal regulations, doctrine and judicial decisions within the scope of the internal control conducted by the union’s assembly, its management and its treasurer. It has been recognized that the internal control system complies with the criteria of correctness defined by the provisions of the law on the metropolitan union in the Silesian voivodeship and the law on public finances. It’s crucial element shall be the control of the union’s budget outturn. The union’s authorities and treasurer shall be engaged in the control. Culmination of the control process is the resolution of the union’s assembly on granting or not granting discharge to the union’s management.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński
Nota biograficzna: Małgorzata Ofiarska – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka ponad 250 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
E-mail: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8303
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.06
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5311-0201
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_3_M_Ofiarska_Unormowanie_kontroli_wewnetrznej_finansow_publicznych.pdf3,06 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.