REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8302
Tytuł: Kontrola realizacji programów operacyjnych przez Instytucje Zarządzające w kontekście ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej
Inne tytuły: Control Over the Implementation of Operational Programs by Managing Authorities in the Context of the Protection of the Financial Interests of the European Union
Autorzy: Chociej, Adam Piotr
Woltanowski, Piotr
Słowa kluczowe: European Union
irregularities
fraud
managing authority
Unia Europejska
nieprawidłowości
nadużycia
instytucja zarządzająca
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 67-83
Abstrakt: The protection of the Union’s financial interests takes place on many levels. It covers EU expenditure and revenues and involves both EU and national institutions. Among the institutions protecting the EU financial interests in expenditure, the managing authorities of operational programs play an important role, as they first have contact with beneficiaries of EU funds and are the first to verify the documents they submit, including applications for payment. During the verification process, irregularities or fraud affecting the Union’s financial interests may be found. The Member States are obliged to inform the European Commission of any irregularities or fraud discovered. In recent years irregularities in the area of cohesion policy have contributed the most to irregularities reported to the European Commission. This study will analyze the legal bases of controls carried out by the managing authorities and statistical data on irregularities and frauds reported by Poland to the European Commission in 2013-2017.
Afiliacja: Adam Piotr Chociej - Uniwersytet w Białymstoku
Piotr Woltanowski - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Adam Piotr Chociej – doktorant w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, mediator sądowy, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Piotr Woltanowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
E-mail: Adam Piotr Chociej : adam.chociej@consolator.com.pl
Piotr Woltanowski: piotrwoltanowski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8302
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.05
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9184-9146
0000-0002-2154-3587
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.