REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8301
Tytuł: Istota i zakres kontroli wykonywanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Inne tytuły: The Essence and Scope of the Control Performed by the Bank Guarantee Fund
Autorzy: Ofiarski, Zbigniew
Słowa kluczowe: control
Bank Guarantee Fund
deposit guarantee system
restructuring
kontrola
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
system gwarantowania depozytów
restrukturyzacja
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 53-65
Abstrakt: The catalogue of the Bank Guarantee Fund’s tasks also includes the performance of controls in relation to the entities included in the deposit guarantee system, especially to national banks, branches of foreign banks conducting activities in Poland and cooperative savings and credit unions. The control actions of the Bank Guarantee Fund are above all related to its tasks consisting in the guarantee of the solvency of the above-mentioned entities and their restructuring in the usual and compulsory course. There are three areas of the Bank Guarantee Fund’s control activity, which consider the correctness of: the data included in the calculation systems of the entities included in the guarantee system, the use of aid and support in scope of restructuring cooperative savings and credit unions, the actions of the bridge institution formed in order to conduct a compulsory restructuring of entities included in the deposit guarantee system. In the first and second areas the Bank Guarantee Fund performs the control independently, and in the third area it can perform the control mutually with the Polish Financial Supervision Authority.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński
Nota biograficzna: Zbigniew Ofiarski – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor ponad 550 publikacji z zakresu prawa podatkowego, prawa bankowego i dewizowego oraz prawa finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
E-mail: zbigniew.ofiarski@usz.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8301
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.04
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1675-933X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.