REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8300
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych za pomocą kontroli zarządczej
Inne tytuły: Risk Management in Units of the Public Finance Sector by Means of Management Control
Autorzy: Jaszczyk, Krystian
Słowa kluczowe: risk
risk management
management control
ryzyko
zarządzanie ryzykiem
kontrola zarządcza
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 39-52
Abstrakt: The ability to manage risk is an important element of public finance sector governance. It is possible due to the appropriate identification of risk and the use of instruments that allow its management. One such instrument is the institution of management control which improves the governance of public finance sector entities in terms of a managerial model. The aim of the article is to analyse management control in the scope of risk management within the public finance sector. Therefore, the research has been formulated to answer the question: is it possible to manage risk in units of the public finance sector through management control? According to the research hypothesis, management control is a capable institution in this regard. The article presents, not only the institution of management control but also shows the types of risk involved and the management mechanisms available for controlling them.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Krystian Jaszczyk – doktorant w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Uniwersytetu w Białymstoku. Autor specjalizuje się w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jest członkiem Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
E-mail: jaszczykkrystian@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8300
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.03
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7378-6513
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_3_K_Jaszczyk_Zarzadzanie_ryzykiem_w_jednostkach_sektora_finansow_publicznych.pdf2,8 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.