REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8293
Tytuł: Идеи «Нового Просвещения» и современное оперное искусство (опера Иммануил Кант Лешека Можджера)
Inne tytuły: Ideas of the “New Enlightenment” and contemporary operatic art (opera Immanuel Kant by Leszek Możdżer)
Autorzy: Maliutina, Natalia
Słowa kluczowe: opera
intersubjective experience
simulacrum
reason
deconstruction
опера
субъективный опыт
симулякр
деконструкция
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 267-274
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: The following article is about the modern staging of Leszek Możdżer’s opera Immanuel Kant in comparison with two performances based on Thomas Bernhardt’s original drama under the same title (directed by Krystian Lupa and Marius Ivaškevičius). This comparison lets us see in the performance staging an attempt to deconstruct certain postulates of new Enlightenment: belief in reason based on subjective experience (more precise than inter‑subjective), unification of transcendental and empiric, ideas of “multiple worlds” caused by achievements of technocratic era. As a result, we come to the conclusion that Kant’s ideas and Kant’s image (as some sort of stereotype of perception) are downsized to the maximum in the opera. One of the action participants appears to be the text of Kant’s works in multiple deflections and interpretations.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: NATALIA MALIUTINA – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab., pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (Zakład Współczesnej Literatury Rosyjskiej), profesor zwyczajny Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. I. Miecznikowa; rusycystka, ukrainistka, komparatystka, badaczka dramatu XIX–XXI stulecia, w szczególności nowych zjawisk w aspekcie performatywności, identyfikacji kulturowej. Autorka 5 monografii, w tym: Поэтика высказывания в пьесах одесских драматургов Анны Яблонской и Александра Марданя (Rzeszów 2016), Проблема культурной (само)идентификации героя в новейшей постсоветской драме: переформатировка (z Anną Maroń, Białystok 2019). Autorka studiów publikowanych w „Slavica Wratislaviensia”, „Studiach Wschodniosłowiańskich”, w monografiach zbiorowych: Новейшая драма рубежа XX–XXI веков: проблема действия (Samara 2014), Selbstbewusstsein und Identitaet. Russische Literatur im 18–21 Jh. (Muenchen 2018). Współredagowała monografie zbiorowe: Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka (Białystok 2018), Перформатизация современной русской драмы: славянский контекст (Rzeszów 2019). W Odessie redaguje pisma: «Проблеми сучасного літературознавства», »Вісник Одеського національного університета. Філологія».
URI: http://hdl.handle.net/11320/8293
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
N_Maliutina_Идеи_Нового_Просвещения.pdf239,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.