REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8288
Tytuł: Duchowieństwo katolickie epoki Oświecenia w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego
Inne tytuły: Catholic clergy of the Enlightenment period in the novels by Józef Ignacy Kraszewski
Autorzy: Kołbuk, Witold
Słowa kluczowe: Józef Ignacy Kraszewski
novels
Englihtenment
Catholic clergy
powieści
Oświecenie
duchowieństwo katolickie
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 199-207
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: As many as 54 novels by Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887) are set in the 18th century, often associated with the Enlightenment movement. All of these novels feature members of the clergy. The Catholic Church was the only fully functioning institution in Poland during the 18th century, and its representatives are portrayed by Kraszewski in a very believable manner, which is confirmed by the investigations of modern historians.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: WITOLD KOŁBUK – prof. dr hab., kierownik Katedry Kultury Bizantyjsko‑Słowiańskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się dziejami relacji kulturalnych polsko‑wschodniosłowiańskich pomiędzy XVI a XXI wiekiem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii konfesyjnych na pograniczu polsko‑ruskim. Opublikował między innymi: Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim (Lublin 1992), Kościoły Wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 r. (Lublin 1998), Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej (Lublin 2013), Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku (Lublin 2015).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8288
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
W_Kolbuk_Duchowienstwo_katolickie_epoki_Oswiecenia.pdf223,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)