REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8287
Tytuł: Portret człowieka w literaturze oświeceniowej Skandynawii
Inne tytuły: A portrait of the human in Scandinavian enlightenment literature
Autorzy: Wojciechowski, Paweł
Słowa kluczowe: Enlightenment
satire
literature and Nordic philosophy
Oświecenie
satyra
literatura i filozofia nordycka
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 185-197
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: The period in European culture referred to as the enlightenment is, above all, associated with the mind, with its natural glow as a guide to understanding – it is a period connected to the potency of qualitative thought. In this study, what is important is the flagship of enlightenment principles – rational review of reality, and especially its criticism and the way it portrays the human. This critical review of reality, as defined by the people of the time, is well‑supported by literature, including satire, an instrument quite perfect for the job. The study will encompass two literary circles of satirical works from the enlightenment era – the Scandinavian (Ludvig Holberg, Olof von Dalin, Anna Maria Lenngren, Johan Henric Kellgren) and the Polish (Ignacy Krasicki) – and focus on their similarities to build an image of the enlightened human.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: PAWEŁ WOJCIECHOWSKI – literaturoznawca, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Instytut Literatury Polskiej UW), dydaktyk akademicki, przez wiele lat adiunkt w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Autor książek, artykułów, studiów naukowych, szkiców i recenzji. Publikował między innymi w „Przeglądzie Humanistycznym”, „LiteRacjach”, „Bibliotekarzu Podlaskim”. Zainteresowania naukowe: literatura, filozofia, sztuka, kultura europejska XIX, XX i XXI wieku, komparatystyka, interdyscyplinarność w naukach humanistycznych, cyberkultura, literatura szwedzka w jej związkach z kulturą polską. Od 2019 roku pracownik Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8287
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Wojciechowski_Portret_czlowieka_w_literaturze.pdf239 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)