REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8282
Tytuł: Imiona Świętej Rodziny w antroponimii staroobrzędowców jednowierczej parafii w Pokrowsku (1846–1902)
Inne tytuły: The names of the Holy Family in anthroponymy of the Old Believers of Edinoverie parish in Pokrovsk (1846–1902)
Autorzy: Radziwonowicz, Beata
Słowa kluczowe: antaroponymy
given names
Holy Family
Edinoverie community
Pokrovsk
antroponimia
imiona
Święta Rodzina
jednowiercy
Pokrowsk
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 111-131
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: This article is devoted to the names of the Holy Family selected from parish registers in anthroponymy of Edinoverie community of parish in Pokrovsk (from 1846 to 1902). The following names are discussed therein: Jesus, Christopher/Christofor as references to Christ, Mary, Joseph/Josif, Anne, Joachim/Joakim and Jacob/Jakow. The article presents forms and variants of the above‑mentioned names functioning within a given community, as well as their distribution in the other parts of nominal configuration along with their morphological characteristics. A particular attention was paid to the popularity of these names and its social and cultural conditions.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: BEATA RADZIWONOWICZ – ur. w 1978 roku w Olecku. Studia rozpoczęła w roku 1999 na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku filologia rosyjska. Ukończyła je w 2004 roku z tytułem magistra, broniąc pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Abramowicz Imiona chrzestne mieszkańców jednowierczej parafii w Pokrowsku 1846–1902. Po studiach pracowała w prywatnych firmach w charakterze pracownika działu sprzedaży, obecnie jako pracownik działu logistyki. W 2015 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku, wybierając specjalizację językoznawczą – obecnie jest na III roku. Praca doktorska, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Abramowicz, poświęcona jest całościowemu ujęciu antroponimii staroobrzędowców‑jednowierców z Pokrowska, a zwłaszcza procesowi kształtowania się nazwiska w tej społeczności.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8282
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Radziwonowicz_Imiona_Swietej_Rodziny.pdf341,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.