REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8281
Tytuł: Imiona apostołów w podlaskiej antroponimii XVI–XVII wieku
Inne tytuły: The names of the apostles in the Podlasie anthroponymy of the 16th and 17th centuries
Autorzy: Abramowicz, Zofia
Słowa kluczowe: onomastics
anthroponymic system
New Testament Saints
Podlasie region
Christian culture
onomastyka
system nazewniczy
święci Nowego Testamentu
Podlasie
kultura chrześcijańska
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 51-110
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: The article is an attempt to show the influence of Christian culture on the formation of the anthroponymic system of Podlasie inhabitants in the 16th–17th centuries. Rooting of some names in the anthroponymical system had a close relationship with biblical figures. The popularity of names was influenced by many linguistic factors, such as the way of adapting names into the host language or the ease of creating derivative forms from the full basic ones. There were very significant in this process non‑linguistic and cultural factors as well. Undoubtedly, an important factor was the rank of New Testament saints and their worship in the Christian culture.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ZOFIA ABRAMOWICZ – prof. dr hab., kierownik Katedry Językoznawstwa Historycznego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka znanych i cenionych prac onomastycznych z zakresu antroponimii polskiej oraz nazewnictwa pogranicza polsko‑wschodniosłowiańskiego, szczególnie nazw osobowych ludności pochodzenia żydowskiego. Wyniki przeprowadzonych badań opisała i spopularyzowała w licznych artykułach naukowych, redagowanych przez nią monografiach wieloautorskich oraz książkach autorskich, m.in.: Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885–1985) (Białystok 1993), Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (Białystok 1998, współaut.), Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich (Białystok 2003), Antroponimia Żydów białostockich (Białystok 2010).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8281
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_Abramowicz_Imiona_apostołow.pdf494,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)