REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8280
Tytuł: Wyznaniowe konteksty początków piśmiennictwa i leksykografii narodów bałtyckich na tle sytuacji językowej Wielkiego Księstwa Litewskiego
Inne tytuły: Confessional contexts of the beginnings of the Baltic nations literature and lexicography on the background of language situation in the Grand Duchy of Lithuania
Autorzy: Walczak, Bogdan
Słowa kluczowe: Grand Duchy of Lithuania
literature
lexicography
Polish language
Ruthenian language
Wielkie Księstwo Litewskie
piśmiennictwo
leksykografia
język polski
język ruski
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 43-50
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: The aim of this study is to present a complex history of mutual influences of the Lithuanian, Ruthenian and Polish languages in the Grand Duchy of Lithuania. Lithuanian language, which initially was the dominant language in here, as a result of the conquest of the Lithuanian dukes, with the passing of time started to undergo strong influences from the Ruthenian languages. From the 15th century, after the Union of Krewo, the process of polonization began in the lands of the Grand Duchy. This led to the fact that the Lithuanian language remained in use only among the lower social strata and only in the ethnic areas of Lithuania
Afiliacja: PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Nota biograficzna: BOGDAN WALCZAK – językoznawca, polonista, slawista, profesor nauk humanistycznych, był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Członek Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych. W roku 1990 obronił rozprawę habilitacyjną: Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, zaś w 1996 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Piastował funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Prorektora ds. Ogólnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Sekcji I – Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8280
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Walczak_Wyznaniowe_konteksty_poczatkow_pismiennictwa.pdf214,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)