REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8278
Tytuł: Urslavische Syntax im Codex Suprasliensis
Inne tytuły: Proto‑Slavic syntax in Codex Suprasliensis
Autorzy: Holzer, Georg
Słowa kluczowe: Codex Suprasliensis
syntaktischen Archaismen
Altkirchenslawische Sprache
Urschlawische Sprache
Rektion
Kodeks supraski
archaizmy składniowe
język staro‑cerkiewno‑słowiański
język prasłowiański
rekcja
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 13-27
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: In the article the author describes syntactic archaisms, used in history on the jug of water contained in the Old Church Slavonic Life of Saint Anina, which is part of the Codex Suprasliensis. Those archaisms are: specific phenomena of case government, predictive using of non‑hyphenated participles, original sentence structures (which are noticeable in the light of Wackernagel’s law) and syntactic construction dativus cum infinitivo. First of all, the question is how far those archaisms can be attributed to the Proto‑Slavic language.
Afiliacja: Institut für Slawistik der Universität Wien
Nota biograficzna: GEORG HOLZER – urodzony w roku 1957 we Wiedniu. Studia językoznawstwa słowiańskiego i indoeuropejskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim. Doktorat w roku 1982, habilitacja w 1990. Od roku 1997 profesor nadzwyczajny w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Od roku 2008 członek korespondent Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuki. Uczy również okresowo na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Autor między innymi monografii: Rekonstruowanie języków niepoświadczonych, pod red. Wacława Waleckiego, przekł. z niem. Jolanta Krzysztoforska‑Doschek, Kraków 2001.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8278
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
G_Holzer_Urslavische_Syntax_im_Codex_Suprasliensis.pdf324,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)