REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8230
Tytuł: Od Redakcji
Autorzy: Janicka, Anna
Zabielski, Łukasz
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-wrz-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 11-13
Seria: Przełomy/ Pogranicza;33
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok 24 września 2016 r.
Nota biograficzna: Anna Janicka – dr hab., prof. UwB, pracuje w Zakładzie Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktorka i współredaktorka wielu tomów, w tym: Kraszewski i nowożytność. Studia (Białystok 2015). Autorka monografii: Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki (Białystok 2013, wyd. 2: Białystok 2015). Ostatnio wydała monografię: Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża” (Białystok 2015). Zredagowała tom: Pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty (2016). Kieruje grantem NPRH na badania „Przeglądu Tygodniowego” (1866–1876).
Łukasz Zabielski – dr, literaturoznawca, edytor XIX-wiecznych tekstów źródłowych, m.in. Myśli nocnych Edwarda Younga (Białystok 2016); kierownik Działu Naukowego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz stały współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe: literatura polska XIX wieku, twórczość Zygmunta Glogera oraz młodych pozytywistów warszawskich; autor monografii: Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy (Kraków 2015). Redaktor naczelny „Bibliotekarza Podlaskiego”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8230
ISBN: 978-83-63470-87-6
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, 24 września 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Janicka_L_Zabielski_Od_Redakcji.pdf96,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.