REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8112
Tytuł: Polityka wielokulturowości a migracje
Redaktor(rzy): Bieńkowska, Małgorzata
Sadowski, Andrzej
Słowa kluczowe: wielokulturowość
polityka wielokulturowości
migracje
etniczność
Data wydania: 2012
Data dodania: 23-lip-2019
Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
Abstrakt: "Zróżnicowanie kulturowe społeczeństw jest współcześnie powszechnie dostrzegalnym faktem społecznym, zarówno w skali międzynarodowej, jak i w warunkach wewnętrznych poszczególnych krajów oraz na makropoziomie i mikropoziomie relacji społecznych. Jednocześnie mamy do czynienia z szerokim upowszechnianiem idei, ideologii i polityki pluralizmu oraz wielokulturowości jako wartości, a także jako praktycznych rozwiązań oraz sposobów życia. Jednakże warto podkreślić, że wdrażanie idei wielokulturowości do prakty- ki życia zbiorowego jest w istocie ciągiem dalszych procesów budowania demokracji. Jest to bowiem konsekwencja demokratycznego szanowania i uzna- wania praw zarówno aktorów indywidualnych, jak i zbiorowych. Utrwaliło się powszechne przekonanie, że idee wielokulturowości nie mogą zostać samoistnie wprowadzone do praktyki, społeczeństwo wielokulturowe nie może powstać w sposób żywiołowy, samorzutnie, ale powinno zostać skonstruowane w sposób świadomy, szczególnie poprzez prowadzenie określonej polityki wielokulturowości. Najogólniej politykę wielokulturowości można określić jako wdrażanie do praktyki życia zbiorowego idei, bliższych ustaleń teoretycznych i organizacyjnych w zakresie wielokulturowości oraz społeczeństwa wielokulturowego, a także wpływanie (sterowanie) na procesy przeobrażeń społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo w kierunku społeczeństwa wielokulturowego." (wstęp, s.7)
Sponsorzy: Wydanie publikacji sfinansowano ze środków Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/8112
ISBN: 978-83-7431-321-6
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (ISoc)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12.09.2012_Polityka_wielokulturowości-środek.pdfPolityka wielokulturowości1,41 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.