REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8102
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorIckiewicz-Sawicka, Magdalena-
dc.date.accessioned2019-07-18T10:21:52Z-
dc.date.available2019-07-18T10:21:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationLogos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 207-220pl
dc.identifier.isbn978-83-86064-46-5-
dc.identifier.issn2450-1913-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8102-
dc.description.abstractArtykuł składa się z czterech części. Pierwsza z nich zawiera rozważania na temat definicyjnych problemów pojęcia ludobójstwa w prawie międzynarodowym na tle socjologicznych, kryminologocznych i politologicznych koncepcji. W drugiej Autorka wyjaśnia pojęcie czystki etnicznej, posługując się przykładem czystki etnicznej na pograniczu sebsko-chorwackim – Krajina. W trzeciej części opisuje zjawisko określane mianem pogromu, w czwartej zaś wyjaśnia pojęcie masakry.pl
dc.description.abstractThe article titled „Homicide, ethnic cleansing, slaughter, massacre” consists of four parts. The first of them deals with definitional problems connected with the notion of genocide in international law against sociology, criminology and political sciences. The second explains the concept of ethnic cleansing, using the example of ethnic cleansing on the border Serbo-Croatian frontier - Krajina. The third part describes a phenomenon called a pogrom (massacre), and the fourth part explains the concept of slaughter as related to human beings.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesBiałostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2-
dc.subjectludobójstwopl
dc.subjectmasakrapl
dc.subjectpogrompl
dc.subjectczystka eticznapl
dc.subjectlogospl
dc.subjectzłopl
dc.subjectkonflktpl
dc.subjectBałkanypl
dc.subjectgenocidepl
dc.subjectmassacrepl
dc.subjectpogrompl
dc.subjectethnic cleansing logospl
dc.subjectevilpl
dc.subjectconflictpl
dc.subjectthe Balkanspl
dc.titleLudobójstwo, czystka etniczna, masakra, pogrom ‒ niedookreślone kategorie zła na przykładzie wybranych konfliktów na Bałkanachpl
dc.title.alternativeHomicide, ethnic cleansing, slaughter, massacre – fuzzy categories of evil as exemplified by selected conflicts in the Balkanspl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteMagdalena Ickiewicz-Sawicka – doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Pra-cownik naukowo-dydaktyczny – Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych Wydzia-łu Zarządzania PB, opieka naukowa: Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB. Specjalność naukowa: kryminologia, prawo międzynarodowe publiczne, stosunki miedzynarodowe, międzynarodowe prawo karne. Zainteresowania nau-kowe: obszar bałkański ze szczególnym uwzględnieniem problematyki państw postjugosłowiańskich z wyraźnym wskazaniem na Serbię, Kosowo oraz Republikę Serbską na terenie Bosni i Hercegowiny oraz aspekty prawne z zakresu nauk penalnych, politologicznych, socjologicznych oraz z dziedziny stosunków międzynarodowych, a także umiędzynarodowione konflikty zbrojne, wojna domowa, czystki etniczne.pl
dc.description.AffiliationPolitechnika Białostockapl
dc.description.referencesArendt H., Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 2010.pl
dc.description.referencesBartrop P. R., S. Totten, The History of Genocide: An Overview, w: Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, red. S. Totten, Connecticut 2004, s. 32–33.pl
dc.description.referencesBataković D. T., Serbia's Kosovo Drama. A Historical Perspective, Belgrad 2012.pl
dc.description.referencesBauman Z., Wieloznaczność jako skandal, w: tegoż, Wieloznaczność nowoczesna, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesBierzanek R., J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesFein H., Genocide. A Socjological Perspective, London 1993.pl
dc.description.referencesGlaurdic J., The Hour of Europe: Western Powers and the Breakup of Yugoslavia, London 2011, s. 17–18.pl
dc.description.referencesJancar-Webster, B., Women & revolution in Yugoslavia 1941‒1945, Denver 1989.pl
dc.description.referencesKleg M., Hate, Prejudice and Racism, New York 2001.pl
dc.description.referencesKobeszko Ł. , Serbsko-chorwacka burza nad „Burzą”, online: http://www.psz.pl/127-unia-europejska/lukasz-kobeszko-serbsko-chorwacka-burza-nad-burza, dostęp: 20.08.2015.pl
dc.description.referencesKosińska K., Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym, Toruń 2008.pl
dc.description.referencesKrwawy cień genocydu, red. B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. M. Nijakowski, Kraków 2011.pl
dc.description.referencesLiberman B., „Ethnic Cleansing” versus Genocide, w: The Oxford Handbook of Genocide Studies, red. D. Bloxnan, A. D. Moses, Oxford 2010.pl
dc.description.referencesNijakowski L. M., Rozkosz zemsty, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesSemelin J., The Political Uses of Massacre and Genocide, New York 2007.pl
dc.description.referencesStróżewski W., Logos. Wartość. Miłość, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesTekieli S., Burdubasta, czyli łacina dla snobów, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesThomas, N., Mikulan, K., Pavelic, D., Axis Forces in Yugoslavia 1941‒45, London 1995.pl
dc.description.referencesZieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesArct S., Bondy-Łempicka Z. de, Podręczny słownik języka polskiego, Warszawa 1957.pl
dc.description.referencesEncyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, red. D. Shelton, 2005.pl
dc.description.referencesEncyclopedia of Terrorism and Political Violence, red. J. Thackrah, 1987.pl
dc.description.referencesEncyclopedia of War Crimes And Genocide, red. Ch. Catherwood, 2006.pl
dc.description.referencesRothenberg D., Genocide, w: Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, red. D. l. Shelton, Detroit 2005, s. 395‒397.pl
dc.description.referencesKonwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r., Dz.U. z 1952 roku, nr 2, poz. 9, art. 2.pl
dc.description.referencesAmnesty International, online: www.amnesty.org.plpl
dc.description.referencesBalkanekspres. Blog Jerzego Wiśniewskiego, online: phttp://balkanekspres.blog.pl/2014/03/17/serbia-dziesiec-lat-od-krysztalowej-nocy-w-kosowie/, dostęp: 22.08.2015.pl
dc.description.referencesCerkiew, online: www.cerkiew.plpl
dc.description.referencesJasenovac, online: http://www.jasenovac.orgpl
dc.description.firstpage207pl
dc.description.lastpage220pl
dc.identifier.citation2Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literaturypl
dc.conferenceII Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015pl
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Ickiewicz-Sawicka_Ludobojstwo_czystka_etniczna_masakra_pogrom.pdf561,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.