REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8068
Tytuł: Kilka uwag na temat podobieństw pomiędzy głównymi założeniami współczesnej hermeneutyki przekładu i kognitywnej teorii translatologicznej
Inne tytuły: Some remarks on the similarities between the main principles of translational hermeneutics and the cognitive theory of translation
Autorzy: Piecychna, Beata
Słowa kluczowe: hermenutyka przekładu
językoznawstwo kognitywne
przekład
translational hermeneutics
cognitive linguistic studies
translation
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-lip-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 23-36
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Abstrakt: Nurt hermeneutyczny w przekładoznawstwie nie cieszy się popularnością translatologów. Dyskurs, jakim posługują się hermeneuci przekładu, nierzadko określany jest mianem „hermetycznego” i zbyt „nasyconego metaforyką”, by mógł stanowić jakiekolwiek odniesienie do aktualnie prowadzonych badań nad procesem tłumaczeniowym. Krytykowany jest w głównej mierze przez sympatyków nurtów analitycznego i pragmatycznego w przekładoznawstwie. Celem artykułu jest wykazanie, że dyskurs hermeneutyczny – mimo że bardzo często kwestionuje się jego przydatność w przekładoznawstwie – wykazuje wiele cech zbieżnych z propozycjami kognitywistycznymi oraz że w gruncie rzeczy zarówno hermeneuci przekładu, jak i propagatorzy wykorzystywania językoznawstwa kognitywnego w przekładoznawstwie mogą skorzystać z wypracowanych przez siebie rozwiązań i wzajemnie czerpać z nich inspirację.
The hermeneutic turn in translatology has not gained much popularity among translation theorists. The discourse which is used by translation hermeneutists is often regarded as ‘hermetic’ and too metaphorical to be used in contemporary research on the translation process. It is mainly criticised by the representatives of the analytical and the pragmatic movements in the science of translation. The aim of the paper is to show that hermeneutic discourse – in spite of the fact that its usability is frequently questioned – is, in many ways, similar to the nature of cognitivist studies and that, basically speaking, both translational hermeneutists and the propagators of cognitive linguistic studies in the science of translation might successfully use their own methodological solutions and draw inspirations from each other.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Beata Piecychna – doktor, tłumacz, weryfikator przekładu, nauczyciel akademicki. Zainteresowania badawcze: teoria tłumaczenia, hermeneutyka przekładu, dydaktyka przekładu, kognitywistyka, inteligencja emocjonalna tłumaczy, filozofia języka. Jest autorką artykułów poświęconych aspektom hermeneutycznym procesu tłumaczeniowego, kompetencji tłumaczeniowej oraz technikom nauczania przekładu, a także weryfikacji tłumaczeń. Aktualnie koncentruje się na badaniach związanych z podejściem hermeneutycznym w dydaktyce przekładu.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8068
ISBN: 978-83-86064-46-5
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Piecychna_Kilka_uwag_na_temat_podobienstwa.pdf437,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.