REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8067
Tytuł: O gramatyce polskiego języka poetyckiego
Inne tytuły: Zur Grammatik der polnischen poetische Sprache
Autorzy: Doschek, Jolanta
Słowa kluczowe: język poetycki
gramatyka
zdanie
idiomatyka
Dichtersprache
Grammatik
Syntax
Idiomatik
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-lip-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 15-21
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Abstrakt: Język poetycki ma własną gramatykę, wywodzącą się albo z języka potocznego, albo używanego w dalekiej przeszłości. Autorka skupia się na dwóch elementach gramatyki polskiego języka poetyckiego: na zdaniu i na idiomatyce, ale naturalnie gramatyka polskiego języka poetyckiego to również inne warstwy języka będące przedmiotem badań naukowych.
Dichtersprache hat ihre eigene Grammatik, die teils aus der Umgangssprache und teils aus früheren Formen der neutralen Sprache stammt. Der Beitrag fokussiert zwei Elemente der polnischen Dichtersprache: den Satzbau und die Idiomatik. Freilich treten dichtersprachliche Elemente auch auf den anderen Sprachebenen in Erscheinung
Afiliacja: Uniwersytet Wiedeński
Nota biograficzna: Jolanta Doschek ‒ doktor, mieszka od 1986 r. w Wiedniu, w roku 1993 jest zatrudniona w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. W pracach badawczych zajmuje się głównie najwcześniejszym okresem literatury staropolskiej, ale w kręgu jej zainteresowań znajdują się również problemy nowszej literatury polskiej. Prowadzone zajęcia dydaktyczne dotyczą zagadnień z zakresu teorii i historii literatury i obejmują okres zarówno staropolski, jak i nowszy literatury polskiej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8067
ISBN: 978-83-86064-46-5
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Doschek_O_gramatyce_polskiego_jezyka_poetyckiego.pdf444,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.