REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7989
Tytuł: Białorusko-rosyjska wymiana handlowa ze szczególnym uwzględnieniem struktury towarowej
Inne tytuły: Belarusian-Russian trade exchange with a detailed consideration of the commodity structure
Autorzy: Pakhadzila, Katsiaryna
Słowa kluczowe: Białoruś
Rosja
wymiana handlowa
struktura towarowa
rosyjscy konsumenci
Belarus
Russia
trade exchange
commodity structure
Russian consumers
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 46-60
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Analiza białorusko-rosyjskiej wymiany handlowej. Najważniejszym motywem badań było poznanie opinii Rosjan na temat akceptacji i oceny białoruskich towarów. Metodyka badań – Analiza wyników wywiadu telefonicznego, zrealizowanego przez Ogólnorosyjskie Centrum Badań Opinii Publicznej w 2017 roku. Wynik – Wyniki wywiadów pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę badawczą zakładającą, że nie zważając na sankcje i inne spory między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską, białoruskie towary cieszą się bardzo dobrą reputacją wśród rosyjskich konsumentów. Według badań, najczęściej Rosjanie nabywają produkty mleczne i mięsne, które są deficytowymi. Oryginalność/Wartość – Wykorzystanie wywiadów konsumenckich w celu weryfikacji powyższej hipotezy badawczej.
Goal – The aim of this article is to analyze Belarusian-Russian trade. The most important motive of the research is getting to know the opinions of the Russians about the acceptance and evaluation of Belarusian goods. Research methodology – The article uses the results of a telephone interview carried out by the All-Russia Public Opinion Research Center in 2017. Score – The results of the interviews have positively verified the research hypothesis assuming that regardless of the sanctions and other disputes between the Republic of Belarus and the Russian Federation, Belarusian goods have a high reputation among Russian consumers, while the most purchased products are milk and meat. Originality /value – The use of consumer interviews to verify the above research hypothesis.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7989
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.04
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.