REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7918
Tytuł: Komuno wróć – re-sentyment i jego konteksty
Inne tytuły: Come Back, Communism – re-sentiment and its contexts
Autorzy: Majer, Artur
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 363-378
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: The article discusses a study of PRL nostalgia (Polish People’s Republic) expressed in Marek Majewski’s song Come Back, Communism. The title phrase was entered into Google to examine how it is represented in the Internet space. It turned out, that the song has no representation, and that Google results displayed for the user depend more on his search engine settings, on Google policy or on how the local market uses the word ‘communism’ in, e.g. public relations or advertising campaigns. This shows that understanding how Web searches work needs to be incorporated into media literacy curricula. Researchers willing to use Google or other web engines to analyze works of art that include language elements must be educated in terms of self-awareness and web search methodology. A researchers then becomes a skilled librarian or conscious philosopher and not just a recipient of Internet resources.
Nota biograficzna: Artur Majer – dr, adiunkt na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zajmuje się historią polskiego kina, kulturą produkcji filmowej, komunikacją. Autor monografii Kino Juliusza Machulskiego (Bielsko-Biała 2014).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7918
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Majer_Komuno_wroc-re-sentyment_i_jego_konteksty.pdf323,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.