REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7913
Tytuł: Kultowe teksty z PRL-u we współczesnej przestrzeni komunikowania społecznego
Inne tytuły: Iconic texts from the Polish People’s Republic times in the modern social communication space
Autorzy: Piwowar, Jolanta
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 289-306
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: The paper describes selected features of culture-related texts from the times of PRL (the Polish People’s Republic) and their functions in the modern social communication space. Iconic quotes from Polish films, e.g. Sami swoi, Seksmisja, Miś, etc. are still alive and have not become obsolete despite passage of time. On the basis of the modern culture-related texts (such as press articles), we can see the ways those old texts are employed in the social communication space and public discourse referring to various issues. They can be spotted in political debates, discussions concerning international economic relationships, legal issues, as well as sports, film, and viewpoint-related topics. They are most often employed in their original version, but sometimes they are subjected to modifications, for instance: 1. Inversion or graphic modifications in the way they are written; 2. Lexical modifications which preserve the main semantic range of the primary text; 3. Grammatical modifications, such as replacing a singular word with its plural form, etc. The analysed culture-related texts undergo various modifications thanks to which recipients can develop new interpretations. As a result, they identify new lexical fields (modified in comparison with the primary field).
Nota biograficzna: Jolanta Piwowar – dr, pracownik naukowy w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, biegła sądowa w zakresie językoznawstwa i komunikacji społecznej. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnego języka polskiego oraz jego funkcjonowania w przestrzeni komunikowania społecznego. W badaniach dominują zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem lingwistyki w sprawach sądowych. Wybrane publikacje: Entropia w reklamie, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski (Olsztyn 2006), O stereotypach Litwina w Polsce i Polaka na Litwie – historia i współczesność, w: W mazowieckiej przestrzeni kulturowej, red. B. Dymek (Warszawa 2007), O języku współczesnych polskich bajek, w: Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej, red. M. Zaorska i J. Nawacka (Olsztyn 2011), Język opisu przeszłości w dyskursie publicznym Olsztyna po 1945 roku, w: Olsztyn jako region pamięci: 1945–1989, red. A. Korytko, A. Szmyt (Olsztyn 2013), Język opisu przeszłości w dyskursie publicznym Olsztyna po 1945 roku, w: Olsztyn jako region pamięci: 1989–2013, red. A. Korytko, A. Szmyt (Olsztyn 2013).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7913
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Piwowar_Kultowe_teksty_z_PRL-u.pdf657,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.