REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7896
Tytuł: Antykomunistyczna działalność Kościoła katolickiego w PRL-u w obrazach Niezależnej Telewizji Mistrzejowice z lat 1988–1989
Inne tytuły: Anti-communist activity of the Catholic church in PRL-time pictured by Independent Television Mistrzejowice in years 1988-89
Autorzy: Kisielewska, Alicja
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 55-70
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: Subject of reflection in hereby article is activity of the Independent Television Mistrzejowice, which constitutes an important, but on a larger scale unknown part of anti-communist activity of the Catholic church in Poland, and which is pictured in the context of resentment in PRL and towards PRL. Presented analysis of documentary materials from the Independent Television Mistrzejowice concern selected issues, showing a role of the Catholic church and in particular Cracovian Catholic church in struggle against communist regimen in Poland in years 1988-1989.
Nota biograficzna: Alicja Kisielewska – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki, na Wydziale Filologicznym, medioznawca i kulturoznawca. Zajmuje się historią polskiego kina i telewizji w kontekście kultury. Autorka książek: Film w twórczości Andrzeja Struga (Białystok 1998), Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności (Kraków 2009), zredagowała kilkanaście prac zbiorowych, m.in. Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem (Białystok 2014), z Andrzejem Kisielewskim Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza. Część II (Białystok 2016), z Moniką Kostaszuk-Romanowską, Anettą B. Strawińską Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (Białystok 2016), z Andrzejem Kisielewskim i Moniką Kostaszuk-Romanowską Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy (Białystok 2017).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7896
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kisielewska_Antykomunistyczna_dzialalnosc_Kosciola_katolickiego_w_PRL-u.pdf299,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.