REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7894
Tytuł: Radio w służbie propagandy. Wybrane kampanie medialne na antenie regionalnej Polskiego Radia w Olsztynie w dobie PRL-u
Inne tytuły: Radio in service of propaganda. Selected media campaigns in the regional broadcasting station - Polish Radio Olsztyn during the Polish People’s Republic time
Autorzy: Szydłowska, Magdalena
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 35-53
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: Social and political media campaigns in the Polish People’s Republic have always been very interesting issue for the researchers. Radio was a very helpful tool in this context. This is what happened in case of Polish Radio Olsztyn, public medium in Warmia and Masuria. For the 40 years of the existence in the Polish People’s Republic Radio Olsztyn was subordinated to the central media, it did not possess the independent legal identity. Radio was involved in the propaganda activity connected with the political circumstances. During the exploration of this area the researcher may meet many interesting aspects connected with the perception and interpretation of mayor events. The wide context of this phenomenon is to be shown.
Nota biograficzna: Magdalena Szydłowska – dr, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dziennikarka radiowa, związana z rozgłośnią regionalną Polskiego Radia w latach 1993–2016. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mediów lokalnych, radiofonii, historii radia ze szczególnym uwzględnieniem radia lokalnego, a także reportażu radiowego. Wybrane artykuły: Programmes for national minorities in the Polish Radio, w: The important tasks of the public radio. Radio. Community. Challenges. Aestetics, red. G. Stachyra (Lublin 2013), Fotocast narracja intermedialna, próba interpretacji gatunku, w: Radio w dobie nowych mediów, red. U. Doliwa (Olsztyn 2014), Codzienność zapisana i zapamiętana. Tropami poetki, dziennikarki i pisarki Maryny Okęckiej-Bromkowej, w: Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, red. M. Łyszczarz, M. Sokołowski (Olsztyn 2016), Audycje religijne jako zwiastun „nowych czasów” w kontekście przekazu radia lokalnego – Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie, w: Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak (Toruń 2016).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7894
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Szydlowska_Radio_w_sluzbie_propagandy.pdf335,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)