REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7860
Tytuł: The Advantages and Disadvantages of Italian Referendum Tools
Autorzy: Ratto Trabucco, Fabio
Słowa kluczowe: direct democracy
representative democracy
referendum
popular initiative
Italy
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-maj-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 1, 2019, s. 151-171
Abstrakt: Direct democracy or pure democracy is a form of democracy in which people decide on policy initiatives directly. The article focuses the referendum as the main instrument of direct democracy in Italy and the main purpose of the analysis is to discuss the benefits and handicaps of Italian referendum tools. Particularly the abolishment of the quorum for the abrogative referendum that is the main goal for the development of the Italian direct democracy. The contribute demonstrate in eleven main reasons why the turnout requirement should be abolished: the vote should be free and decisive, meaning that citizens who participate in a referendum should be aware that their vote will be decisive, whereas those who choose not to go to the polls implicitly delegate their vote and decision to other voters. The future is the ongoing people’s initiative referendum draft which provides just a very reasonable approval quorum of 25%.
Afiliacja: University of Venice
Nota biograficzna: Fabio Ratto Trabucco – PhD in Constitutional Law, Adjunct Professor in Public Law, University of Venice. Visiting researcher in several Universities of Central-Eastern EU countries (Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, and Slovakia). His research projects are mainly in the field of Comparative local administration, self-government, electoral systems, as well as direct democracy and human rights in Central-Eastern European countries.
E-mail: fabio.rattotrabucco@unive.it
URI: http://hdl.handle.net/11320/7860
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.01.11
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2273-4019
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_1_F_Ratto_Trabucco_The_Advantages_and_Disadvantages_of_Italian_Referendum_Tool.pdf167,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.