REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7858
Tytuł: When the People’s Needs Are Not Listened to: Istanza d’Arengo on the Background of Other Forms of Direct Democracy in San Marino
Autorzy: Łukaszewski, Marcin
Słowa kluczowe: San Marino
Istanza d’Arengo
referendum
popular initiative
direct democracy
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-maj-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 1, 2019, s. 121-136
Abstrakt: The subject of the article is the issue of the practice of using the Istanza d’Arengo institution in San Marino. The author will undertake attempts to assess to what extent this institution is used to implement ideas that were not taken up in the other two forms of direct democracy (referendum and civic legislative initiative). However, the subject of interest will not be all initiatives, but only a specific category (moral and ideological issues). The author will investigate how true the sentence is that Istanza d’Arengo is the best tool for the citizens of the Republic to solve world-view issues. The time range from the end of October 2012 to October 2018 was adopted for the analysis, and the comparative analysis was based on all three forms of direct democracy.
Afiliacja: Adam Mickiewicz University in Poznań
Nota biograficzna: Marcin Łukaszewski – PhD, assistant professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Interested in political systems of the European countries, especially socalled microstates (Andorra, Monaco, Liechtenstein, San Marino and the Vatican City State).
E-mail: marcin.lukaszewski@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7858
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.01.09
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3332-3423
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_1_M_Lukaszewski_When_the_People’s_Needs_Are_Not_Listened_to.pdf156,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.