REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7857
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPerkowska, Magdalena-
dc.date.accessioned2019-05-24T09:07:03Z-
dc.date.available2019-05-24T09:07:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 1, 2019, s. 105-120pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7857-
dc.description.abstractThe article presents the proceedings of the popular initiative „Expulsion of foreign citizens” that was launched by Swiss People’s Party. The initiative aimed in contributing to internal security threatened by the criminality of foreigners in Switzerland by the controversial idea of expulsion of foreign criminals. The author presents the main idea and arguments of the Swiss People’s Party. The paper presents the background of the initiative and its development. In this case even a counter-proposal was prepared by the Federal Council. The whole process led to the final stage that was the adding of 4 extra paragraphs to art. 121 of Federal Constitution in 2010. The case of this initiative presents how vulnerable society can be to popular arguments not necessary confirmed by scientific research. In consequence of this amendment the expulsion obligation was introduced into Swiss criminal Code. It was a new penal measure that as a rule is obligatory. Some exceptions are possible under extraordinary circumstances. This federal regulation is strict and poses an important question concerning even the violation of human rights.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2pl
dc.subjectpeople’s initiativepl
dc.subjectforeignerspl
dc.subjectcriminalitypl
dc.titlePopular Initiative as an Instrument of Criminal Policy Towards Foreigners in Switzerlandpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2019.24.01.08-
dc.description.Emailm.perkowska@uwb.edu.plpl
dc.description.BiographicalnoteMagdalena Perkowska – Dr, holds a PhD degree in law and teaches at the Faculty of Law, University of Bialystok, Poland. Her areas of interest concern: criminal law, criminology (with special emphasis on the foreigners’ criminality, border criminality, Swiss criminal law). She was junior scholar at Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Bern, Switzerland in 2009. She is the author of about 70 publications. In 2014 she received a prestigious scholarship from the Ministry of Science and higher education for young scholars. She was the main researcher in the scientific project: “SIC – Modular multi-task Foreigner Identification System with a module for analysis of human trafficking crime victims.”pl
dc.description.AffiliationUniversity of Bialystokpl
dc.description.referencesAleksandrowicz M., System prawny Szwajcarii: historia i współczesność, Białystok 2009.pl
dc.description.referencesArrêté du Conseil federal constatant le résultat de la votation populaire du 28 novembre 2010.pl
dc.description.referencesAsylum Act of 26 June 1998, CO 142.31.pl
dc.description.referencesConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms from 4 of November 1950.pl
dc.description.referencesCzeszejko-Sochacki Z., Referendum i inicjatywa ludowa w systemie politycznym Konfederacji Szwajcarskiej, “Studia Prawnicze” 1989, no. 2/3.pl
dc.description.referencesDupuis M., Moreillon L., Piquet C., Berger S., Mazou M., Rodigari V., Code pénal, Bâle 2017.pl
dc.description.referencesFederal Act on Foreign Nationals and Integration of 16 December 2005, Co 142.20.pl
dc.description.referencesFederal Constitution of the Swiss Confederation of April 18, 1999, SR 101.pl
dc.description.referencesFederal Decree of 18 June 2010, Federal Council Decree of 17 March 2011, AS 20111199.pl
dc.description.referencesFederal Statistical Office, Switzerland’s population 2016, Neuchâtel 2017.pl
dc.description.referencesL’expulsion judiciaire des étranger sen Suisse: La récidive et auteurs lié à ce phénomène, Criminoscope 2009, no. 41, p. 4.pl
dc.description.referencesGafner M., Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, “Revue de droit Administratif et de droit Fiscal” 2007, no. 1.pl
dc.description.referencesGrabowska S., Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wpływającego na ustawodawstwo (na przykładzie uregulowań szwajcarskich, włoskich i polskich), “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Lublin-Polonia 2003/2004, Vol. L/LI.pl
dc.description.referencesHaller W., The Swiss Constitution in Comparative Context, St Gallen 2016.pl
dc.description.referenceshttps://www.bk.admin.chpl
dc.description.referencesInitiative populaire fédérale “Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)” Examen préliminaire FG 2007.pl
dc.description.referencesJann B., Herkunft und Kriminalität- Ergebnisse der polizeilichen Kriminalstatistik, (in) D. Fink, Kuhn A., Schwarzenegger C., Migration, Kriminalität und Strafrecht: Fakten und Fiktion, Migration, criminalité et droitpénal: mythes et réalité, Berne, 2013.pl
dc.description.referencesKillias M., Immigrants, Crime, and Criminal Justice in Switzerland, Crime and Justice, Ethnicity, Crime and Immigration: Comparativeand Cross-National Perspectives 1997, vol. 21.pl
dc.description.referencesKunz K. L., Criminalité des étrangers en Suisse. Problematique et tentative d’explication, (in:) Procédure pénale et exécution des peines: la questions des étrangers, Caritas Suisse, Compte–rendus 1989, no. 1.pl
dc.description.referencesLutz G., Inicjatywa obywatelska jako metoda kontroli politycznej w Szwajcarii, (in:) M. Góra, M. Koźbiał (eds.) Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja bezpośrednia modelem dla XXI wieku?, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesKużelewska E., Do the Swiss not want to join the EU? Swiss referenda on European integration, “Przegląd Politologiczny” 2013, no. 3, pp. 85-97.pl
dc.description.referencesKużelewska E., Referendum w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesKużelewska E., Udział szwajcarskiego Zgromadzenia Federalnego w postępowaniach referendalnych, (in:) T. Mołdawa, J. Zaleśny (eds.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym: między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011, pp. 308-325.pl
dc.description.referencesMarczewska-Rytko M., Inicjatywa ludowa i referendum w Szwajcarii w latach 2000–2010, “Polityka i Społeczeństwo” 2012, no. 9.pl
dc.description.referencesMessage concernant l’initiative populaire “Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)» et la modifi cation de la loi fédérale sur les étrangers FG 4571.pl
dc.description.referencesMessage concernant une modifi cation du code pénal et du code pénal militaire (Miseen oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), CO 13.056.pl
dc.description.referencesMusiał-Karg M., Czym jest demokracja bezpośrednia? (in:) M. Rachwał (ed.), Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, Poznań 2017.pl
dc.description.referencesMyślak E., System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej, Kraków 2014.pl
dc.description.referencesMyślak-Bodek E., Natura demokracji Szwajcarskiej. Formy aktywności obywatelskiej, “Państwo i Społeczeństwo” 2006, no. 1.pl
dc.description.referencesOfficial website of the Swiss People’s Party https://www.udc.ch/pl
dc.description.referencesPerkowska M., Criminality by foreign nationals in Switzerland – criminological approach, Białystok 2019, fortcoming.pl
dc.description.referencesRapport du groupe de travail pour la mise en oeuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles sur l’expulsion des étrangers criminels à l’intention du Département fédéral de justice et police, Berne 2011.pl
dc.description.referencesRycerska I., Demokracja bezpośrednia, (in:) T. Branecki, M. Gołoś, K. Krzywińska (eds.), Konfederacja Szwajcarii, Toruń 2014.pl
dc.description.referencesSabina G., Inicjatywa ludowa w sprawie zmiany konstytucji na przykładzie Konfederacji Szwajcarskiej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2004 Prawo, no. 2.pl
dc.description.referencesStatistique policière de la criminalité (SPC), Rapport annuel 2015, Neuchâtel 2016.pl
dc.description.referencesSteiner S., Häusliche Gewalt, Migrationshintergrund und Strafverfolgung, (in) D. Fink, A. Kuhn, C. Schwarzenegger (eds.), Migration, Kriminalität und Strafrecht: Fakten und Fiktion, Migration, criminalité et droit pénal: mythes et réalité, Berne, 2013.pl
dc.description.referencesSwiss Criminal Code of 21 December 1937, Co 311.0.pl
dc.description.referencesUnion démocratique du centre, Oui à l’initiative populaire pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi). Argumentaire pour la votationdu 28 novembre 2010.pl
dc.description.referencesVatter A., Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii, historia, debaty i skutki, (in:) M. Góra, M. Koźbiał (eds.), Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja bezpośrednia modelem dla XXI wieku?, Warszawa 2011.pl
dc.description.volume24-
dc.description.number1-
dc.description.firstpage105pl
dc.description.lastpage120pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
dc.identifier.orcid0000-0002-9495-132X-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_1_M_Perkowska_Popular_Initiative_as_an_Instrument_of_Criminal_Policy .pdf181,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.