REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7856
Tytuł: Brexit Referendum in Gibraltar. Result and Effect
Autorzy: Toszek, Bartłomiej H.
Słowa kluczowe: Brexit
European Union
Gibraltar
United Kingdom
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-maj-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 1, 2019, s. 93-104
Abstrakt: Almost complete unanimity of the small Gibraltar community during 2016 referendum on Brexit remained nearly unnoticed because of including this British Overseas Territory into “combined electoral region” with South West England where most of people were in favour of the United Kingdom withdrawing from the European Union. No political differences with the UK (i.e. England and Wales) but concern about future possibilities of economic development outside the Single Market stimulated an intense discussion among the Gibraltarians. The vision of being non-subject of the EU’s four freedoms (i.e. damage or lost present prosperity basis) would force Gibraltar to re-orientate its economic relations especially by creating and developing new trade links which could gradually replace the existing ones. Despite that Gibraltarians have consequently rejected Spanish proposals of remaining inside the Single Market for the price of sharing sovereignty between the UK and Spain. It is therefore beyond doubt that the people of Gibraltar can be characterised as more British than European.
Afiliacja: University of Szczecin
Nota biograficzna: Bartłomiej H. Toszek – political analyst, assistant professor at the University of Szczecin (Institute of Political and European Sciences), international co-operation expert at the West Pomeranian Marshal Office; specializing in British and Welsh political systems, the European Union and the United Kingdom regional policy, political development (especially in external relations) of the European regions (in Poland, Nordic states and the UK); an author and co-author of “Proces integracji Wielkiej Brytanii ze Wspólnotami Europejskimi” 1961-1975 (Toruń 2009), “Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji w Walii” (Warszawa 2011), “Reforma dewolucyjna w programach głównych partii politycznych w Walii w latach 1997- 2011” (Toruń 2016) and ca. 70 articles about different aspects of Polish, Nordic and British regions development.
E-mail: clermont@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7856
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.01.07
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2989-7168
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_1_B_H_Toszek_Brexit_Referendum_in_Gibraltar.pdf125,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.